Trang 2904, kết quả từ 29031 tới 29040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Công Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289929002901290229032904290529062907...74341