Trang 2905, kết quả từ 29041 tới 29050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chử Văn Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chử Văn Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đối Đăng Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đối Đăng Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hồng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn QuangThư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn QuangThư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290029012902290329042905290629072908...74341