Trang 2907, kết quả từ 29061 tới 29070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đăng Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Thuật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Kiều Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Tiến Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290229032904290529062907290829092910...74341