Trang 2908, kết quả từ 29071 tới 29080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tuấn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Ngọc Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Doản Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doản Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290329042905290629072908290929102911...74341