Trang 2911, kết quả từ 29101 tới 29110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Mạnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Mạnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Nắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lỡng Hữu Ngán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lỡng Hữu Ngán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Mạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290629072908290929102911291229132914...74341