Trang 2914, kết quả từ 29131 tới 29140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vòng Quang Lìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vòng Quang Lìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Hữu Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Âu Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Âu Đức Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Viên Thế Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Viên Thế Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Hạnh Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Hạnh Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...290929102911291229132914291529162917...74341