Trang 2915, kết quả từ 29141 tới 29150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Băng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Băng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đàm Trọng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Trọng Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kim Khói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Khói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ma Văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lại Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương Ngọc Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Ngọc Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291029112912291329142915291629172918...74341