Trang 2916, kết quả từ 29151 tới 29160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Kẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Ngọc Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lế Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lế Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291129122913291429152916291729182919...74341