Trang 2919, kết quả từ 29181 tới 29190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Dỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Sùng Mi Chứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sùng Mi Chứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Việt Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Việt Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thái Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ché

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ché, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291429152916291729182919292029212922...74341