Trang 2921, kết quả từ 29201 tới 29210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Băng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Băng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Trọng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Ba Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ba Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 17/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291629172918291929202921292229232924...74341