Trang 2925, kết quả từ 29241 tới 29250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lộc Thái Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Thái Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Ngọc Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bàn Hữu Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Hữu Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ng Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ng Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...292029212922292329242925292629272928...74341