Trang 2928, kết quả từ 29271 tới 29280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 190, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thắng Rền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thắng Rền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Triệu Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Pha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hậu Quang Phà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hậu Quang Phà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292329242925292629272928292929302931...74341