Trang 2929, kết quả từ 29281 tới 29290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lò Văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Quang Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nhật Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhật Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Sử Dìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sử Dìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Chuẩn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Chuẩn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Đức Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đức Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292429252926292729282929293029312932...74341