Trang 293, kết quả từ 2921 tới 2930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lò Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình át

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình át, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...288289290291292293294295296...74341