Trang 2930, kết quả từ 29291 tới 29300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Cỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quảng Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quảng Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292529262927292829292930293129322933...74341