Trang 2931, kết quả từ 29301 tới 29310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cầu Văn Tụi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầu Văn Tụi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cà Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lò Văn Nhoóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Nhoóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lò Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292629272928292929302931293229332934...74341