Trang 2932, kết quả từ 29311 tới 29320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn ít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Hếch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hếch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lò Minh Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Minh Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Hữu Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Hữu Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lò Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Chứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292729282929293029312932293329342935...74341