Trang 2935, kết quả từ 29341 tới 29350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/6/19, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 8/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đăng Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng Hữu Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Hữu Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293029312932293329342935293629372938...74341