Trang 2936, kết quả từ 29351 tới 29360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Thái Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thái Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Lính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293129322933293429352936293729382939...74341