Trang 2937, kết quả từ 29361 tới 29370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn ảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1993, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn ảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Quang Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...293229332934293529362937293829392940...74341