Trang 294, kết quả từ 2931 tới 2940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Chồm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chồm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Tạ Quang Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Phục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Lu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Lém

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lém, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Ninh Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Đình Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Lù Thị Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lù Thị Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò văn ích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La

1...289290291292293294295296297...74341