Trang 2942, kết quả từ 29411 tới 29420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Tở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Vừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Vừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...293729382939294029412942294329442945...74341