Trang 2944, kết quả từ 29431 tới 29440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Sinh Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sinh Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lăng Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Vinh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Vinh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trăm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Lập Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lập Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293929402941294229432944294529462947...74341