Trang 2945, kết quả từ 29441 tới 29450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Tiến Thon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Thon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Huy Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Ngọc Thấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thấy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Tiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quang Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Soạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Kỳ Dòng Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kỳ Dòng Sông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294029412942294329442945294629472948...74341