Trang 2947, kết quả từ 29461 tới 29470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kim ốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim ốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 31/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 19/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294229432944294529462947294829492950...74341