Trang 2948, kết quả từ 29471 tới 29480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn án

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn án, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Ngô Đình Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1951, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294329442945294629472948294929502951...74341