Trang 2949, kết quả từ 29481 tới 29490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Chương Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Chương Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đoàn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 2/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 11/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Châu Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Châu Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294429452946294729482949295029512952...74341