Trang 295, kết quả từ 2941 tới 2950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lò Văn Khí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Khí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 31/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thái Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 16/1/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Lường Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1995, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Yên châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Thị Ngáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Thị Ngáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Vừ Thị Khua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vừ Thị Khua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Mường Giàng - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Sùng Thị Vừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sùng Thị Vừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Mường Giàng - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Nán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Nán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

1...290291292293294295296297298...74341