Trang 2950, kết quả từ 29491 tới 29500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Quang Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 19/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/12/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294529462947294829492950295129522953...74341