Trang 2951, kết quả từ 29501 tới 29510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 30/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 3/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 31/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 23/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 4/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 2/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294629472948294929502951295229532954...74341