Trang 2952, kết quả từ 29511 tới 29520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tài Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Sấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294729482949295029512952295329542955...74341