Trang 2953, kết quả từ 29521 tới 29530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Căng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Căng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 12/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 31/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quang Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 11/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 5/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294829492950295129522953295429552956...74341