Trang 2956, kết quả từ 29551 tới 29560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 31/12/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 23/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Tràn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tràn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 30/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Viết Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 23/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295129522953295429552956295729582959...74341