Trang 2957, kết quả từ 29561 tới 29570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Biệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Biệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 25/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 24/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 30/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn ích Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ích Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295229532954295529562957295829592960...74341