Trang 2958, kết quả từ 29571 tới 29580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 28/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 29/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 5/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Thị Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Miền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295329542955295629572958295929602961...74341