Trang 2959, kết quả từ 29581 tới 29590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 5/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn A ( Số 11 cũ)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A ( Số 11 cũ), nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Thế Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thế Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...295429552956295729582959296029612962...74341