Trang 2963, kết quả từ 29621 tới 29630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hạ Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hạ Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phi Thuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Thuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295829592960296129622963296429652966...74341