Trang 2964, kết quả từ 29631 tới 29640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Khánh Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Khánh Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Thiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295929602961296229632964296529662967...74341