Trang 2965, kết quả từ 29641 tới 29650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Thét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Thét, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Giao Hoà - Xã Giao Hòa - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đinh Kim Than

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Kim Than, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hoàng Minh Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296029612962296329642965296629672968...74341