Trang 2966, kết quả từ 29651 tới 29660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trịnh ấn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh ấn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hầu Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hầu Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Thành Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thành Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296129622963296429652966296729682969...74341