Trang 2967, kết quả từ 29661 tới 29670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Tiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Văn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Khắc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Trường Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trường Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Vạn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vạn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296229632964296529662967296829692970...74341