Trang 2968, kết quả từ 29671 tới 29680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Tuấn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tuấn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lộc Văn Tà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Văn Tà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thi Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thi Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Xuân Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Xuân Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296329642965296629672968296929702971...74341