Trang 2970, kết quả từ 29691 tới 29700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Sắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Trường Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn ái Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ái Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trung Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Anh Thế Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Anh Thế Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Trung Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vũ Thạch Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thạch Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...296529662967296829692970297129722973...74341