Trang 2974, kết quả từ 29731 tới 29740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Sỹ Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Sỹ Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ma Duy Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Duy Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...296929702971297229732974297529762977...74341