Trang 2975, kết quả từ 29741 tới 29750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ La Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Chí Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cáp Trọng Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cáp Trọng Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ma Khắc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Khắc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297029712972297329742975297629772978...74341