Trang 2976, kết quả từ 29751 tới 29760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Trung Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Thiên Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiên Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thiện Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiện Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Hà Văn Khít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Khít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Văn Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thiên Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiên Tuế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297129722973297429752976297729782979...74341