Trang 2977, kết quả từ 29761 tới 29770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Sỹ Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Sỹ Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Mạnh Hão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297229732974297529762977297829792980...74341