Trang 2979, kết quả từ 29781 tới 29790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Long Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Long Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ân Đình Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ân Đình Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngọc Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297429752976297729782979298029812982...74341