Trang 2980, kết quả từ 29791 tới 29800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Minh Hông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Hông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Anh Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Viện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ma Đình Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Đình Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Chinh Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Chinh Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Mạnh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297529762977297829792980298129822983...74341