Trang 2981, kết quả từ 29801 tới 29810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kim Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Võ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Viền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Ưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Ưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn úc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn úc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Xoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Thị Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thơm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...297629772978297929802981298229832984...74341